جدیدترین محصولات

Cabernet Sauvignon

در سال1955 ماتیو دوتیله گیاهشناس فرانسوي مواد قلیایی و آهک را براي ضدعفونی بذور گندم توصیه کرد. پنجاه سال بعد پر فوست گیاهشناس سوئیسی مصرف سولفات مس را بر اي ضدعفونی بذر گندم پیشنهاد نمود. با این حال در اوایل ق ن بیستم با تولید اولین ترکیبات آلی جیوه هاي به نامهاي سازان و سازمان، مرحله جدیدي از ضدعفونی بذر آغاز گردید. در سالهاي اخیر با مشخص شدن افزایش آلودگیهاي زیست محیطی ترکیبات آلی جیوه اي از اعتبار آن کاسته و ضدعفونی بذر با آن محدود شده است.

آدرس

آدرس: تهران ، شهرری ، میدان هادی ساعی ، خیابان شهید آوینی پلاک 110 ، دفتر فروش گروه تولیدی دهقان بذر

تماس با ما

Tel : 021 55951412 --021 55903705

Mobile : 09121266809

Fax : 021 55918159

Telegrm : t.me/dehghaniseeds

email : info@dehghanseeds.com

ایمیل

info@dehghanseeds.com

اولین و تنها مرکز بذرهای استاندارد دراستان تهران