جدیدترین محصولات

Champagne

اگر بذور از نظر بعضی خصوصیات فیزیکی با هم اختلاف داشته باشند،می توان آنها به طریق مکانیکی و طی برخی از فرایندهای الکتریکی یا مکانیکی از یکدیگر جدا نمود. بنابراین دستگاه بوجار با استفاده از اختلال خصوصیات فیزیکی موجود بین بذور گیاهان و بذر سایر گیاهان و علفهاي هرز, آنها را نظیر سایر مواد خارجی از بذر جدا میسازد. مشخصات فیزیکی که در جدا کردن بذر مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از: اندازه ، طول ، عرض سختی شکل، وزن مخصوص، بافت سطحی، رنگ، میل ترکیبی با آب و خصوصیات الکتریکی یکی میباشند. بذور گواهی شده و مادري تولید شده توسط شرکتهاي خدماتی حمایتی و تولیدکننده بذر تولید و فوري و توزیع میگردد. اما بذوري که کشاورزان از محصول خود به عنوان بذري نگهداري کرده و یا بذوري که توسط بازار توزیع میشود ترجیحا بوجاري شده تا دانه هاي بذر علفهاي هرز، دانه هاي تیغ و اهميت بوجاري و ضدعفوني بذر چروکیده و آلوده به بیماريها و سایر ناخالصیهاي آن حذ و دانه هاي درشت ومغز و یکدست براي کشت تهیه شود. بوجاري بذر در واقع همان جداسازي بذور علفهاي هرز و دانه هاي تیغ و چروکیده و شکسته و آلوده به بیماريها, دانه هاي آفت زده و خار و خاشاك و گرد و غبار و که و کلش از دانه هاي سالم محصول است که پس از جدا کردن ناخالصیها بذرهاي درشت و یکدست و مطمئن تهیه میگردد. گیاه حاصله از چنین بذري قوي، شاداب مقاومت و استقرار آن در خاك رس یعت است. با کاشت بذر بوجاري شده علاوه ، جلوگیري از انواع بیماريها و افزایش تولید، تقویت زمین براي کشتهاي بعدي نیز صورت میگیرد.

آدرس

آدرس: تهران ، شهرری ، میدان هادی ساعی ، خیابان شهید آوینی پلاک 110 ، دفتر فروش گروه تولیدی دهقان بذر

تماس با ما

Tel : 021 55951412 --021 55903705

Mobile : 09121266809

Fax : 021 55918159

Telegrm : t.me/dehghaniseeds

email : info@dehghanseeds.com

ایمیل

info@dehghanseeds.com

اولین و تنها مرکز بذرهای استاندارد دراستان تهران