جدیدترین محصولات

گیاه در اولین مرحله رشد رویشی خود یعنی از مرحله جوانه زنی تا استقرار ریشه ها در خاك از مواد مغذي ذخیره شده در آلبومین دانه تغذیه میکند و هر قدر که مواد ذخیره شده در دانه بیشتر باشد گیاه قوي تر شاداب و استقرار آن در خاك سریع ترو به عکس قادر مواد غذایی موجود در آلبومین دانه کمتر و دانه تیغ باشد گیاه ضعیفت و مقاومت آن در آب ناملایمتهاي محیطی کمتر و استقرار آن در خاك کندتر خواهد بود.

بر این اساس در تودید محصولات بذري از هر رقم و هر طبقه اي که انتخاب شده باشد هر چه وزن هزار دانه آن بالاتر و دانه ها درشت تر باشد،در جوانه زنی و تأمین سطح سبز مطلوب مفیدتر و بهتر بوده و براي تهیه چنین محصول خود لازم است که محصولات بذري، بوجاري و دانه بندي شود. لذا بذوري که کشاورزان از محصول خود به عنوان بذري نگهداري و یا بذري که از تولیدکنندگان محلی خریداري شده ضرورتا که بوجاري شده تا دانه هاي درشت تر مغز و یکدست براي کشت تهیه شود.

آدرس

آدرس: تهران ، شهرری ، میدان هادی ساعی ، خیابان شهید آوینی پلاک 110 ، دفتر فروش گروه تولیدی دهقان بذر

تماس با ما

Tel : 021 55951412 --021 55903705

Mobile : 09121266809

Fax : 021 55918159

Telegrm : t.me/dehghaniseeds

email : info@dehghanseeds.com

ایمیل

info@dehghanseeds.com

اولین و تنها مرکز بذرهای استاندارد دراستان تهران