Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home3/dehghan/public_html/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1447

Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home3/dehghan/public_html/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1447
گروه تولیدی دهقان بذر - اهميت خلوص بذر و پاك بودن آن از ناخالصي ها

جدیدترین محصولات

گیاه در اولین مرحله رشد رویشی خود یعنی از مرحله جوانه زنی تا استقرار ریشه ها در خاك از مواد مغذي ذخیره شده در آلبومین دانه تغذیه میکند و هر قدر که مواد ذخیره شده در دانه بیشتر باشد گیاه قوي تر شاداب و استقرار آن در خاك سریع ترو به عکس قادر مواد غذایی موجود در آلبومین دانه کمتر و دانه تیغ باشد گیاه ضعیفت و مقاومت آن در آب ناملایمتهاي محیطی کمتر و استقرار آن در خاك کندتر خواهد بود.

بر این اساس در تودید محصولات بذري از هر رقم و هر طبقه اي که انتخاب شده باشد هر چه وزن هزار دانه آن بالاتر و دانه ها درشت تر باشد،در جوانه زنی و تأمین سطح سبز مطلوب مفیدتر و بهتر بوده و براي تهیه چنین محصول خود لازم است که محصولات بذري، بوجاري و دانه بندي شود. لذا بذوري که کشاورزان از محصول خود به عنوان بذري نگهداري و یا بذري که از تولیدکنندگان محلی خریداري شده ضرورتا که بوجاري شده تا دانه هاي درشت تر مغز و یکدست براي کشت تهیه شود.

آدرس

آدرس: تهران ، شهرری ، میدان هادی ساعی ، خیابان شهید آوینی پلاک 110 ، دفتر فروش گروه تولیدی دهقان بذر

تماس با ما

Tel : 021 55951412 --021 55903705

Mobile : 09121266809

Fax : 021 55918159

Telegrm : t.me/dehghaniseeds

email : info@dehghanseeds.com

ایمیل

info@dehghanseeds.com

اولین و تنها مرکز بذرهای استاندارد دراستان تهران